برنامه روزازنو

roozaznow2.blogfa.com

 

-               
 

-

-

-

 

کارشناس طبیعت            محمدعلی اینانلو     -               
کارشناس ورزش              جهانگیر کوثری     

89/04/12

شنبه

89/04/13

یکشنبه

روانشناس دکتر شهرام رحیمی

-

- -

89/04/14

دوشنبه

گردشگری

شهرام سالمی

-

کارشناس ورزش        جهانگیر کوثری

89/04/15

سه شنبه

       کارشناس کتاب و کتابخوانی

استاد مختارپور

-

کارشناس ادبیات

دکتر الهامی

89/04/16

چهارشنبه

پزشک محقق طب سنتی     

دکتر فهیمی

-

متخصص تغذیه

دکتر مظاهری

+ نوشته شده در  دوشنبه ۱۳۸۹/۰۴/۱۴ساعت 12:46  توسط بردیا  | 

کارشناس ادبیات

دکتر الهامی

محمدجعفر خسروی

تحلیل مسابقات ورزشی

-

امیرحسین بابازاده

بخش: دست نیاز * مهمانی خدا* چه کسی مقصراست ؟ ورزش از نو

88/06/28

شنبه

محمدجعفرخسروی ودکتراعظم فعال-مهندس محمودکریمی

          بخش:دست نیاز-آوای طبیعت-چه کسی مقصر است؟-خلاقیت ونوآوری    

88/06/29

یکشنبه

-

-

محمدجعفر خسروی
 

طرح مباحثی جالب درخصوص پرندگان و محیط زیست

-

دکتر محمدرضا نوروزی

بخشهای: چه کسی مقصر است ؟

88/06/30

دوشنبه

-

-

محمدجعفر خسروی

مباحث مربوط به خلاقیت و نوآوری

 

مهندس محمودکریمی

بخش: چه کسی مقصر است ؟

88/06/31

سه شنبه

تحلیل مسابقات ورزشی

-

امیرحسین بابازاده

نجوم علم ستاره شناسی

-

دکتر محمدرضا نوروزی

بخشهای: چه کسی مقصر است ؟*ورزش از نو

88/07/01

چهارشنبه

معرفی کتاب

خانم مهندس عاکفیان

محمدجعفر خسروی

 
مشاور مذهبی حجت الاسلام نقویان محمدجعفر خسروی

بخش: چه کسی مقصر است ؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۱۳۸۸/۰۷/۰۲ساعت 16:41  توسط بردیا  | 

کارشناس ادبیات

دکتر الهامی

محمدجعفر خسروی

تحلیل مسابقات ورزشی

طبیعت ایران زمین

-

امیرحسین بابازاده

محمدعلی اینانلو

بخش: دست نیاز * چه کسی مقصراست ؟ ورزش از نو

88/06/14

شنبه

 

کارشناس خلاقیت

دکتر فعال

محمدجعفر خسروی

بخش: دست نیاز * چه کسی مقصر است ؟

88/06/15

یکشنبه

-

-

محمدجعفر خسروی
 

طرح مباحثی جالب درخصوص پرندگان و محیط زیست

دکتر کهرم

دکتر محمدرضا نوروزی

بخشهای: دست نیاز* چه کسی مقصر است ؟

88/06/16

دوشنبه

-

-

محمدجعفر خسروی

مباحث مربوط به خلاقیت و نوآوری

 

مهندس محمودکریمی

بخش: دست نیاز* چه کسی مقصر است ؟

88/06/17

سه شنبه

مهارتهای رفتاری در محیط خانواده

دکتر شهرام رحیمی

محمدجعفر خسروی
 

تحلیل مسابقات ورزشی

-

امیرحسین بابازاده

نجوم علم ستاره شناسی

روانشناسی

-

دکتر محمدرضا نوروزی

دکتربدرالسادات بهرامی

بخشهای: * دست نیاز*چه کسی مقصر است ؟*ورزش از نو

88/06/18

چهارشنبه

معرفی کتاب

خانم مهندس عاکفیان

محمدجعفر خسروی

 
مشاور مذهبی حجت الاسلام نقویان محمدجعفر خسروی

بخش: دست نیاز* چه کسی مقصر است ؟

88/06/19

پنج شنبه

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۶/۲۵ساعت 9:45  توسط بردیا  | 

شنبه:محمدجعفرخسروی-محمدعلی اینانلو وامیرحسین بابازاده درباره ورزش وطبیعت

آوای طبیعت-چه کسی مقصراست؟

*******************************************************************************

یکشنبه:محمدجعفرخسروی-دکتراعظم فعال-مهندس محمودکریمی ودکترفاطمی درباره روانشناسی

آوای طبیعت وچه کسی مقصراست؟

******************************************************************************

دوشنبه:باحضورخسروی ومهندس نوروزی ودکتراسماعیل کهرم باموضوع پرندگان آوای طبیعت چه کسی مقصراست؟

*******************************************************************************

سه شنبه:خسروی-مهندس عاکفیان ومهندس کرمی درباره خلاقیت ومباحث رایانه ای

********************************************************************************

چهارشنبه:باحضورمحمدجعفرخسروی دکترنوروزی وبدرالسادات بهرامی دراباره روانشناسی

آوای طبیعت وچه کسی مقصراست؟

******************************************************************************

پنجشنبه:باحضورخسروی-مهندس عاکفیان-حجت الاسلام نقویان ومشاوره مذهبی

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۸۸/۰۶/۱۸ساعت 12:27  توسط بردیا  |